İK'yı sıfırdan yönetmek ve dijitalleştirmek

İnsan kaynakları süreçlerine dair temel bilgileri en yalın haliyle öğrenirken tüm süreçleri dijitalleştirmenin ipuçları ve faydalarını öğrenmeye hazır mısınız?

  1. Hoş geldiniz!

  2. Giriş

  3. İşe alım ve onboarding

  4. Bonus: İşe alım ve onboarding süreçlerini dijitalleştirmenin faydaları

  5. Mülakat teknikleri ve yöntemleri

  6. Oryantasyon ve eğitimler

  7. Personel özlük dosyası ve yasal gereklilikler

  8. Bonus: Özlük yönetimini dijitalleştirmenin faydaları

  9. Deneme testi

  1. Vardiya yönetimi

  2. Bonus: Modern yöntemlerle etkili vardiya yönetimi

  3. Fazla mesai

  4. Puantaj

  5. Bonus: Puantaj takibi yapmanın yolları

  1. İzin yönetimi

  2. Bonus: Verimli bir izin yönetimi için dijitalleşmek

  1. Harcama ve masraf yönetimi

  2. Bonus: Gelir-gider takibi yapmanın faydaları

  1. Ücret yönetimi

  1. Dijital dönüşüm nedir?

  2. Dijital İK çözümlerini anlamak

  3. Dijital İK'da veri gizliliği ve güvenliği

  4. Dijital İK'da iletişim ve iş birliği

  5. Dijital dönüşümde İK’nın rolü

  6. Bitirme testi

Sıfırdan İK'yı yönetmek ve dijitalleştirmek

 • 25 ders
 • 1 saat video içeriği